บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image

นางทัศวรรณ เชื่อเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คศ.๓

image

นางวรรณกร กุลศรี
คศ.๓

image

นางนวลพรรณ ศิริธรรม
คศ.๓

image

นางสาวดวงดารา สมบัติมาก
คศ.๓

image

นางพงารัตน์ แย้มวงค์
คศ.๓

image

นางกัญญารัตน์ ศรีเพชร
คศ.๓

image

นางเฉลิมขวัญ จันดี
คศ.๒

image

นางดวิษี ณ นคร
คศ.๒

image

นายสัญญา แสงประดับ
คศ.๓

image

นางวิภาวี แพ่งพิสาร
คศ.๒

image

นางเพ็ญภาวัลย์ ปั้นทอง
คศ.๒

image

นายสะอาด คงช่วย
คศ.๓

image

นายจรินทร ปานแก้ว
คศ.๓

image

นางสาวพอตา ชัยกิจ
คศ.๒

image

นางสาวชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ
คศ.๒

image

นางกฤติกา บริรักษ์นรากุล
คศ.๒

image

นายปรีชา แซ่ผั้ง
คศ.๒

image

นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คศ.๓

image

นางพรพรรณ แก้วนาเส็ง
คศ.๓

image

นางสาวสุวิมล นิ่มดวง
คศ.๑

image

นางสาวอุไร หนูแก้ว
คศ.๑

image

นางสาวคณิษฐา จำนงจิต
คศ.๑

image

นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล
คศ.๑

image

นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจ
คศ.๓

image

นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น
คศ.๒

image

นายธรรมวิวรรชน์ รัตนประทีป
คศ.๒

image

นางณัฐติยา พงษา
คศ.๓

image

นางเพชรณา บริพันธ์
คศ.๓

image

นางสาวนวพร ษัฏเสน
คศ.๒

image

นางสาวรจเรข อธิสุวรรณ
คศ.๓

image

นายวีระยุทธิ์ นิลละออ
คศ.๑

image

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์
ย้ายมา มีนาคม 2565

image

นางสาววิลาสิณี สุทธินวล
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

image

นายพาทิศ สุขลิ้ม
ครูปฏิบัติการสอนฟิสิกส์

image

นางสาวชุติมา อรรถรัฐ (lab เคมี )
พนักงานวิทยาศาสตร์

image

นางสาวภาวิณา หะเทศ (lab ชีววิทยา)
พนักงานวิทยาศาสตร์

image

นางสาวศิวพร นาเลื่อน (Lab ฟิสิกส์)
พนักงานวิทยาศาสตร์

image

นางสาวบุษยมาส ทิพย์รัตน์ (Lab วิทยาศาสตร์)
พนักงานวิทยาศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้