ประวัติโรงเรียน

        พ.ศ 2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จจังหวัดตรังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาทสำหรับจัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนคับแคบ

        ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์อีกจำนวนเงิน 6,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม รองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ว่าอาคาร "สภาราชินี" ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัดตรังดำริจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น จึงรวบรวมนักเีรียนหญิงได้จำนวนหนึ่งเพราะขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีประำจำจังหวัดจึงไปเรียนที่อาคารสภาราชินี   ปี พ.ศ. 2474 โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

                            พระยาอาณาจักรบริบาล                              ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
                            พระยวดประศาสน์                                        นายอำเภอเมืองตรัง
                            พระพิชิตปฏิภาณ                                           ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง
                            ขุนจรรยาวิฑูร                                                 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
                            หลวงทวีทรัพย์ราช                                         คลังจังหวัดตรัง  

        คณะบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกัน  จัดหาทุนสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง     จ.ตรัง  ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา  อันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  20 พฤศจิกายน 2479 ได้ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนสร้างใหม่นี้โดยใช้นามโรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" วันที่ 20 พฤศจิกายน จึงเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจันถึงปัจจุบัน     

        พ.ศ. 2494 ได้มีการเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง"เป็น "โรงเรียนสตรีตรังสภาราชินี"     

        พ.ศ. 2506 โรงเรียนเสนอเปิดสอนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเริ่มเปิดสอนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ

        จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการศึกษาที่รับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย จึงได้ขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีตรังสภาราชินีเป็น " โรงเรียนสาราชินี จังหวัดตรัง "

        ประชาชนชาวตรัง ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ ศิษย์โรงเรียนสภาราชินี จ่างสำนึุกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียน "สภาราชินี" เมื่อง พ.ศ. 2459 และโดยการนำของผู้บริหารโรงเรียน นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์

        ประชาชนตรังจึงได้มีโอกาสน้อมรับมงคลนาม "สภาราชินี" ไว้เป็นชื่อสถาบันการศึกษานับตั้งแต่ พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา

เอกลักษณ์
"งามอย่างไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีความเป็นสากล"

อัตลักษณ์
" รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ภูมิใจในสถาบัน"

คำขวัญของโรงเรียน
รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

ปรัชญาของโรงเรียน
ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

สีประจำโรงเรียน
“น้ำเงิน - ขาว”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้