กิจกรรมในเดือน ธันวาคม 2023

 • พ.ย. - ธ.ค.

  30 - 3

  การแข่งขันแสครบเบิ้ล ชิงแชมป์เยาวชนโลก ครั้งที่ 18 (WESPA YOUTH CUP 2023) ณ จังหวัดตรัง

  30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  2 - 3

  กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

  2 - 3 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  2 - 3

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งระดับ เรียนธรรมศึกษาเตรียมสอบธรรมศึกษา

  2 - 3 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  3

  สอบ HSK

  3 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  4

  นักเรียนชั้น ม. 4/11 เรียนวิชาเขียนแบบ และกราฟฟิกวิศวกรรม ที่ มทร.ตรัง

  4 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  5

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

  5 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  7

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งระดับสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

  7 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  8 - 10

  ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ม.4/2-4 และ ม.4/10)

  8 - 10 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  11

  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

  11 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  15

  กิจกรรมวันคริสต์มาส

  15 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  16

  สอบ TPAT1

  16 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  21 - 22

  สอบกลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  21 - 22 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  25 - 28

  สอบกลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ต่อ)

  25 - 28 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  29

  กิจกรรมการจัดการแสดงของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ห้องเรียนพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์

  29 ธันวาคม 2023

 • ธ.ค.

  29

  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่(นักเรียน คณะครูและบุคลากร)

  29 ธันวาคม 2023

image
image
image
image

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ต้อนรับ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมี นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กล่าวต้อนรับ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนภาคใต้ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรับรางวัลการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) กิจกรรมในงานประกอบด้วย ScaryStory-telling, Trick or Treat, Halloween History, Halloween make-up เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกตามเทศกาล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ในการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน "เพชรสรภัญญ์" โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูชัฏชฎา ไทยกลาง และครูทิพย์สุดา ชูบุญส่ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Next Generation 2023”ิ (Eco Tech)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย Young Guide WESPA 2023 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เป็นมัคคุเทศก์ในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์เยาวชน ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566 โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิศารัตน์ ไทยกลาง เด็กหญิงนิชาภัทร สุนทรเต็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท นายจิรชัย พระคง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ฝึกซ้อมโดยครูเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ และนางสาวนิสากร ตะหมัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจิติมา แสงสีจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล 300 บาท ในการแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพมหานครระหว่าง วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ฝึกซ้อมโดย ครูเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ และนางสาวนิสากร ตะหมัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ ทองคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแต่งบทกวี งานลากพระ ประจำปี 2566 ในชื่อเรื่อง "พริกไทยในเรือพระ" และ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปารวี เถาธรรมพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อ "วิถีตรังสวยงามงามเรือพระ" ฝึกซ้อมโดย นางโสรยา เลื่อนแป้น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน โดยนายนฤสรณ์ นุ่นชูผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบปีที่ 87 ประกอบด้วยการแสดงสัมโมกนียกถา โดยพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 88 รูป

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย นายสุมิตร สามห้วย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม วันลอยกระทงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังปรีด์ชิงแชมป์ประเทศไทย CROSSWORD GAME GRANDPRIX THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ประจำสนามที่ 4 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานคร รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวัชรวิทย์ เอ้งฉ้วน (ป้อง) รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลสะสมรวม 13,000 บาท

วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2566 งานโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG และกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ อุทยานหาดเจ้าไหม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมและ อุ่นเครื่อง (WARM UP WESPA YOUTH CUP 2023 ) ก่อนการแข่งขันสแคร็บเบิลชิงแชมป์เยาวชนโลก ณ ห้าง สรรพสินค้าโรบินสันตรัง

image

เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโรงอาหารอ่อนหวานในสถานศึกษา

image

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพ)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

image

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ครูปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพ)

จากเงินนอกงบประมาณปี 2567

คลิกเพื่อดูได้ละเอียดได้ที่นี่ 

image
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา)
image
image

                                           
                                                        สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน

มาตรการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

image

2,916
จำนวนนักเรียน

image

84
จำนวนห้องเรียน

image

199
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้