ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

>>บัญชีรายชื่อสำรองชั้น ม.1 คลิกที่นี่

>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกตามแผนการเรียน ดูรายละเอียดที่นี่

>แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่     

>แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่     สำรอง

>แผนการเรียน No paper คลิกที่นี่    สำรอง

>แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่   สำรอง

>แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน คลิกที่นี่   สำรอง

>แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่   สำรอง

 

 

เข้าสู่หน้า website โรงเรียน